Επικεφαλίδα σελίδας

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 4 Μαρτίου 2024.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη Τα στοιχεία σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και σας ενημερώνουν για τα δικαιώματα απορρήτου σας και τον τρόπο με τον οποίο ισχύει ο νόμος σε προστατεύει.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε τη συλλογή και χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δημιουργήθηκε από Πρότυπο Πολιτικής Απορρήτου TermsFeed CCPA.

Ερμηνεία και Ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν έννοιες που ορίζονται παρακάτω συνθήκες. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια σημασία ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

 • "Λογαριασμός" σημαίνει έναν μοναδικό λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει για να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή μέρη της Υπηρεσίας μας.

 • "Επιχείρηση", για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), αναφέρεται στην Εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που συλλέγει προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών και καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των καταναλωτών, ή την για λογαριασμό του οποίου συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες και μόνο, ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των καταναλωτών, ότι δραστηριοποιείται στην Πολιτεία της Καλιφόρνια.

 • "Εταιρεία" (αναφέρεται είτε ως "η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς" ή "Δικοί μας" σε αυτό Συμφωνία) αναφέρεται στον Έλεγχο Συνήθειας

 • Η "Χώρα" αναφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 • "Καταναλωτής", για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), σημαίνει φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Καλιφόρνια. Κάτοικος, όπως ορίζει ο νόμος, περιλαμβάνει (1) κάθε άτομο που βρίσκεται στις ΗΠΑ εκτός από προσωρινό ή παροδικό σκοπό, και (2) κάθε άτομο που κατοικεί στις ΗΠΑ και βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ για α προσωρινό ή μεταβατικό σκοπό.

 • Τα "Cookies" είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, στην κινητή συσκευή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή από έναν ιστότοπο, που περιέχει τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο ανάμεσα στις πολλές χρήσεις του.

 • "Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων", για τους σκοπούς του GDPR (Γενική Προστασία Δεδομένων Κανονισμός), αναφέρεται στην Εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που μόνο του ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

 • "Συσκευή" σημαίνει κάθε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, α κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακό tablet.

 • Το "Do Not Track" (DNT) είναι μια έννοια που έχει προωθηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ αρχές, ιδίως την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), για τη βιομηχανία του Διαδικτύου να αναπτύξει και να εφαρμόσει έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να ελέγχουν την παρακολούθηση τις διαδικτυακές δραστηριότητές τους σε ιστότοπους.

 • "Προσωπικά δεδομένα" είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο.

  Για τους σκοπούς του CCPA, ως Προσωπικά Δεδομένα νοούνται κάθε πληροφορία που προσδιορίζει, σχετίζεται με περιγράφει ή μπορεί να συσχετιστεί με, ή θα μπορούσε εύλογα να συνδεθεί, άμεσα ή έμμεσα, μαζί σου.

 • "Πώληση", για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), σημαίνει πώληση, ενοικίαση, απελευθέρωση, αποκάλυψη, διάδοση, διάθεση, μεταβίβαση ή άλλως επικοινωνώντας προφορικά, γραπτά ή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, έναν Καταναλωτή προσωπικές πληροφορίες σε άλλη επιχείρηση ή τρίτο μέρος για χρηματικά ή άλλα πολύτιμα θεώρηση.

 • Η "Υπηρεσία" αναφέρεται στον ιστότοπο.

 • "Παροχέας Υπηρεσιών" σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα εκ μέρους της εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή άτομα που απασχολούνται από την Εταιρεία για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας, την παροχή της Υπηρεσίας για λογαριασμό της Εταιρείας, την εκτέλεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή για να βοηθήσουν την Εταιρεία να αναλύσει τον τρόπο χρήσης της Υπηρεσίας.

 • Τα "Δεδομένα χρήσης" αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε δημιουργούνται από το χρήση της Υπηρεσίας ή από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, η διάρκεια α επίσκεψη σελίδας).

 • Ο "Ιστότοπος" αναφέρεται στο Habit Control, προσβάσιμο από τη διεύθυνση https://habit-control.com

 • "Εσείς" σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή την εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου αυτό το φυσικό πρόσωπο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, όπως εφαρμόσιμος.

Συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ορισμένα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την ταυτότητά σας. Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Ονομα και επίθετο

 • Τηλεφωνικό νούμερο

 • Διεύθυνση, Πολιτεία, Επαρχία, Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη

 • Δεδομένα Χρήσης

Πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμού
Μορφή email: example@mailserver.domain
Επεξεργασία πληροφοριών λογαριασμού
Μορφή email: example@mailserver.domain
Εμφάνιση όλων των αιτημάτων
Μορφή email: example@mailserver.domain
Διαγραφή στοιχείων λογαριασμού
Μορφή email: example@mailserver.domain

Δεδομένα Χρήσης

Τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου της συσκευής σας (π.χ. IP διεύθυνση), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, την ώρα και ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που αφιερώσατε σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω μιας κινητής συσκευής, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, του τύπου της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, του κινητού σας μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τη διεύθυνση IP της κινητής συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας, τον τύπο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου για κινητά που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν Εσείς πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω κινητής συσκευής.

Τεχνολογίες παρακολούθησης και cookies

Χρησιμοποιούμε Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στην Υπηρεσία και το κατάστημά μας ορισμένες πληροφορίες. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται είναι φάροι, ετικέτες και σενάρια για συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Cookies ή Cookies προγράμματος περιήγησης. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στη Συσκευή σας. Εσείς μπορεί να δώσει εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί όλα τα Cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα Cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας. Εάν δεν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να αρνείται τα Cookies, η Υπηρεσία μας μπορεί χρησιμοποιήστε Cookies.
 • Web Beacons. Ορισμένες ενότητες της Υπηρεσίας μας και τα email μας ενδέχεται να περιέχουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως web beacons (ονομάζονται επίσης καθαρά gif, ετικέτες pixel και gif με ένα εικονοστοιχείο) που επιτρέπουν στην Εταιρεία, για παράδειγμα, να μετράει τους χρήστες που τα έχουν επισκεφτεί σελίδες ή άνοιξε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία ιστότοπου (για παράδειγμα, καταγραφή του δημοτικότητα μιας συγκεκριμένης ενότητας και επαλήθευση της ακεραιότητας του συστήματος και του διακομιστή).

Τα cookies μπορεί να είναι "Μόνιμα" ή "Περίοδος" Cookies. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στα προσωπικά σας υπολογιστή ή κινητή συσκευή όταν είστε εκτός σύνδεσης, ενώ τα Cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αμέσως μόλις Εσείς κλείστε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Χρησιμοποιούμε τόσο Session όσο και Persistent Cookies για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

 • Απαραίτητα / Απαραίτητα Cookies

  Τύπος: Cookies περιόδου λειτουργίας

  Διαχειρίζεται: Εμάς

  Σκοπός: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του Ιστότοπο και για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητες του. Βοηθούν στον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και αποτροπή δόλιας χρήσης λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που έχετε που ζητήθηκε δεν μπορεί να παρασχεθεί και χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο για να σας τα παρέχουμε Υπηρεσίες.

 • Πολιτική Cookies / Ειδοποίηση Cookies αποδοχής

  Τύπος: Μόνιμα cookies

  Διαχειρίζεται: Εμάς

  Σκοπός: Αυτά τα Cookies προσδιορίζουν εάν οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη χρήση cookies στον Ιστότοπο.

 • Cookies λειτουργικότητας

  Τύπος: Μόνιμα cookies

  Διαχειρίζεται: Εμάς

  Σκοπός: Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όπως π.χ απομνημόνευση των στοιχείων σύνδεσής σας ή της προτίμησης γλώσσας. Ο σκοπός αυτών των Cookies είναι να σας παρέχει μια πιο προσωπική εμπειρία και για να αποφύγετε να χρειαστεί να εισέλθετε ξανά στο δικό σας προτιμήσεις κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 • Cookies παρακολούθησης και απόδοσης

  Τύπος: Μόνιμα cookies

  Διαχειρίζεται: Τρίτοι

  Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο και τον τρόπο χρήστες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των Cookies μπορεί άμεσα ή έμμεσα να σας αναγνωρίσουν ως μεμονωμένο επισκέπτη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι συνήθως συνδέεται με ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό που σχετίζεται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Cookies για να δοκιμάσουμε νέες σελίδες, δυνατότητες ή νέες λειτουργίες του ιστότοπου για να δούμε πώς αντιδρούν οι χρήστες μας σε αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε τη σελίδα μας Πολιτική Cookies ή την ενότητα Cookies της Πολιτικής Απορρήτου μας.

Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την παροχή και τη διατήρηση της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης της υπηρεσίας μας Υπηρεσία.

 • Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας: για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να σας δώσουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμα σε Εσάς ως εγγεγραμμένος χρήστης.

 • Για την εκτέλεση μιας σύμβασης: την ανάπτυξη, τη συμμόρφωση και ανάληψη της σύμβασης αγοράς για τα προϊόντα, τα είδη ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μαζί μας μέσω της Υπηρεσίας.

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας: Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλου είδους ισοδύναμες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως η προώθηση μιας εφαρμογής για κινητά ειδοποιήσεις σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές επικοινωνίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες, προϊόντα ή υπηρεσίες με σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν είναι απαραίτητο ή εύλογο για την εφαρμογή τους.

 • Για να σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες για άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε και είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσατε ή ζητήσατε ερωτήσεις, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

 • Για να διαχειριστείτε τα αιτήματά σας: Για να παρακολουθήσετε και να διαχειριστείτε τα αιτήματά σας προς εμάς.

 • Για μεταφορές επιχειρήσεων: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να αξιολογήσουμε ή να πραγματοποιήσουμε α συγχώνευση, εκποίηση, αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση, διάλυση ή άλλη πώληση ή μεταβίβαση μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών μας στοιχείων, είτε ως συνεχιζόμενη επιχείρηση είτε ως μέρος πτώχευσης, εκκαθάρισης, ή παρόμοια διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνονται Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για τους χρήστες της Υπηρεσίας μας περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν.

 • Για άλλους σκοπούς: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς, όπως π.χ ανάλυση δεδομένων, εντοπισμός τάσεων χρήσης, προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας της προωθητικής μας ενέργειας εκστρατείες και να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το μάρκετινγκ και τη δική σας εμπειρία.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Με τους παρόχους υπηρεσιών: Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με την Υπηρεσία Οι πάροχοι για να παρακολουθούν και να αναλύουν τη χρήση της Υπηρεσίας μας, για την επεξεργασία πληρωμών, να επικοινωνούν μαζί σας.
 • Για μεταφορές επιχειρήσεων: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύνδεση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας σε άλλη εταιρεία.
 • Με Συνεργάτες: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις συνδεδεμένες εταιρείες μας, στις οποίες Σε περίπτωση που θα απαιτήσουμε από αυτές τις συνδεδεμένες εταιρείες να τηρήσουν αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Οι θυγατρικές περιλαμβάνουν το Our μητρική εταιρεία και οποιεσδήποτε άλλες θυγατρικές, συνεργάτες κοινοπραξίας ή άλλες εταιρείες που Εμείς έλεγχο ή που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με Εμάς.
 • Με επιχειρηματικούς συνεργάτες: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με την επιχείρησή μας συνεργάτες για να σας προσφέρουν ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές ενέργειες.
 • Με άλλους χρήστες: όταν μοιράζεστε προσωπικά στοιχεία ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο στους δημόσιους χώρους με άλλους χρήστες, τέτοιες πληροφορίες μπορούν να προβληθούν από όλους τους χρήστες και μπορεί να είναι διανέμονται δημόσια έξω.
 • Με τη συγκατάθεσή σας: Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή Σας.

Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που έχουν τεθεί στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στον βαθμό που απαιτείται συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία), επιλύει διαφορές και επιβάλλει τις νομικές συμφωνίες και τις πολιτικές μας.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης είναι γενικά διατηρούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας μας ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Σημαίνει ότι αυτό οι πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν - και να διατηρηθούν σε - υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, επαρχία, χώρα ή άλλη κυβερνητική δικαιοδοσία όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα της δικαιοδοσίας Σου.

Η συγκατάθεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών εκπροσωπεί Η συμφωνία σας για αυτή τη μεταφορά.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και δεν θα γίνει καμία μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε έναν οργανισμό ή μια χώρα εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας

Εμπορικές συναλλαγές

Εάν η Εταιρεία εμπλέκεται σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να είναι μεταφέρθηκε. Θα παράσχουμε ειδοποίηση προτού τα Προσωπικά Δεδομένα σας μεταφερθούν και γίνουν αντικείμενο σε διαφορετική Πολιτική Απορρήτου.

Επιβολή του νόμου

Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να ζητηθεί από την Εταιρεία να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας εάν υποχρεούται να το πράξει από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κρατική υπηρεσία).

Άλλες νομικές απαιτήσεις

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας με την καλή τη πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προς την:

 • Συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση
 • Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Εταιρείας
 • Αποτρέψτε ή διερευνήστε πιθανές παρανομίες σε σχέση με την Υπηρεσία
 • Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των Χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
 • Προστασία έναντι νομικής ευθύνης

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή η μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.

Αναλυτικές Πληροφορίες για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αυτοί οι τρίτοι προμηθευτές συλλογή, αποθήκευση, χρήση, επεξεργασία και μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου τους.

Analytics

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Email Marketing

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, μάρκετινγκ ή διαφημιστικό υλικό και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιουδήποτε ή όλων αυτές οι επικοινωνίες από εμάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιαδήποτε email Στέλνουμε ή επικοινωνώντας μαζί μας.

Απόρρητο CCPA

Αυτή η ενότητα ειδοποίησης απορρήτου για τους κατοίκους της Καλιφόρνια συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στο Our Πολιτική Απορρήτου και ισχύει αποκλειστικά για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που διαμένουν στην Πολιτεία Καλιφόρνια.

Κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών που συλλέγονται

Συλλέγουμε πληροφορίες που προσδιορίζουν, σχετίζονται με, περιγράφουν, αναφέρονται, μπορούν να υπάρχουν συνδέονται με, ή θα μπορούσαν εύλογα να συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με έναν συγκεκριμένο Καταναλωτή ή Συσκευή. Ακολουθεί μια λίστα κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε ή μπορεί να έχουν συλλεχθεί από κατοίκους της Καλιφόρνια εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών.

Λάβετε υπόψη ότι οι κατηγορίες και τα παραδείγματα που παρέχονται στην παρακάτω λίστα είναι αυτά που ορίζονται στο CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών ήταν στην πραγματικότητα συλλέγονται από Εμάς, αλλά αντανακλά την καλή μας πίστη, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι ορισμένα από αυτά πληροφορίες από την ισχύουσα κατηγορία ενδέχεται να έχουν συλλεχθεί. Για παράδειγμα, ορισμένα κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών θα συλλέγονται μόνο εάν παρέχετε τέτοια προσωπικά στοιχεία πληροφορίες απευθείας σε εμάς.

 • Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά.

  Παραδείγματα: Πραγματικό όνομα, ψευδώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, μοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό, διαδικτυακό αναγνωριστικό, Διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου, διεύθυνση email, όνομα λογαριασμού, αριθμός άδειας οδήγησης, διαβατήριο αριθμό ή άλλα παρόμοια αναγνωριστικά.

  Συλλογή: Ναι.

 • Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται στα αρχεία πελατών της Καλιφόρνια καταστατικό (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

  Παραδείγματα: όνομα, υπογραφή, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, φυσικά χαρακτηριστικά ή περιγραφή, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός διαβατηρίου, άδεια οδήγησης ή κρατική ταυτότητα αριθμός, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εκπαίδευση, απασχόληση, ιστορικό απασχόλησης, τραπεζικός λογαριασμός αριθμός, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός χρεωστικής κάρτας ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική πληροφορία, ιατρική πληροφορίες ή πληροφορίες ασφάλισης υγείας. Ορισμένες προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνονται σε αυτό κατηγορία μπορεί να επικαλύπτεται με άλλες κατηγορίες.

  Συλλογή: Ναι.

 • Κατηγορία Γ: Προστατευμένα χαρακτηριστικά ταξινόμησης σύμφωνα με την Καλιφόρνια ή την ομοσπονδιακή κυβέρνηση νόμος.

  Παραδείγματα: Ηλικία (40 ετών και άνω), φυλή, χρώμα, καταγωγή, εθνική καταγωγή, υπηκοότητα, θρησκεία ή πίστη, οικογενειακή κατάσταση, ιατρική κατάσταση, σωματική ή πνευματική αναπηρία, σεξ (συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου, της εγκυμοσύνης ή του τοκετού και τα σχετικά ιατρικές καταστάσεις), σεξουαλικό προσανατολισμό, ιδιότητα βετεράνου ή στρατιωτικού, γενετικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών γενετικών πληροφοριών).

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία Δ: Εμπορικές πληροφορίες.

  Παραδείγματα: Αρχεία και ιστορικό προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν ή εξετάστηκαν.

  Συλλογή: Ναι.

 • Κατηγορία Ε: Βιομετρικές πληροφορίες.

  Παραδείγματα: Γενετικά, φυσιολογικά, συμπεριφορικά και βιολογικά χαρακτηριστικά ή δραστηριότητα μοτίβα που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή ενός προτύπου ή άλλου αναγνωριστικού ή πληροφοριών αναγνώρισης, όπως, δακτυλικά αποτυπώματα, αποτυπώματα προσώπου και φωνητικά αποτυπώματα, σαρώσεις ίριδας ή αμφιβληστροειδούς, πληκτρολόγηση, βάδισμα ή άλλα σωματικά πρότυπα και δεδομένα ύπνου, υγείας ή άσκησης.

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία ΣΤ: Διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου.

  Παραδείγματα: Αλληλεπίδραση με την Υπηρεσία ή τη διαφήμισή μας.

  Συλλογή: Ναι.

 • Κατηγορία Ζ: Δεδομένα γεωγραφικής θέσης.

  Παραδείγματα: Κατά προσέγγιση φυσική τοποθεσία.

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία Η: Αισθητηριακά δεδομένα.

  Παραδείγματα: Ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές, θερμικές, οσφρητικές ή παρόμοιες πληροφορίες.

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία I: Επαγγελματικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση.

  Παραδείγματα: Τρέχον ή προηγούμενο εργασιακό ιστορικό ή αξιολογήσεις απόδοσης.

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία J: Πληροφορίες για μη δημόσια εκπαίδευση (σύμφωνα με τα Εκπαιδευτικά Δικαιώματα της Οικογένειας και το απόρρητο Νόμος (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).

  Παραδείγματα: Μητρώα εκπαίδευσης που σχετίζονται άμεσα με έναν μαθητή που διατηρείται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κόμμα που ενεργεί για λογαριασμό του, όπως βαθμούς, μετεγγραφές, λίστες τάξεων, μαθητή χρονοδιαγράμματα, κωδικούς ταυτότητας σπουδαστών, οικονομικά στοιχεία μαθητή ή φοιτητή πειθαρχικά αρχεία.

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία Κ: Συμπεράσματα που προέρχονται από άλλες προσωπικές πληροφορίες.

  Παραδείγματα: Προφίλ που αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις ψυχολογικές τάσεις ενός ατόμου, προδιαθέσεις, συμπεριφορά, στάσεις, νοημοσύνη, ικανότητες και ικανότητες.

  Συλλογή: Όχι.

Σύμφωνα με τον CCPA, τα προσωπικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν:

 • Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες από κρατικά αρχεία
 • Προσδιορισμένες ή συγκεντρωτικές πληροφορίες καταναλωτών
 • Πληροφορίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του CCPA, όπως:
  • Πληροφορίες υγείας ή ιατρικής περίθαλψης που καλύπτονται από τη Φορητότητα και τη Λογοδοσία Ασφάλισης Υγείας Νόμος του 1996 (HIPAA) και ο νόμος περί εμπιστευτικότητας ιατρικών πληροφοριών της Καλιφόρνια (CMIA) ή δεδομένα κλινικών δοκιμών
  • Προσωπικές Πληροφορίες που καλύπτονται από ορισμένους νόμους περί απορρήτου που αφορούν συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Credit Reporting Act (FRCA), ο νόμος Gramm-Leach-Bliley (GLBA) ή το California Financial Νόμος για το απόρρητο πληροφοριών (FIPA) και ο νόμος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του οδηγού του 1994

Πηγές Προσωπικών Πληροφοριών

Λαμβάνουμε τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω από τις ακόλουθες κατηγορίες πηγές:

 • Απευθείας από εσάς. Για παράδειγμα, από τις φόρμες που συμπληρώνετε στην Υπηρεσία μας, προτιμήσεις που εκφράζετε ή παρέχετε μέσω της Υπηρεσίας μας ή από τις αγορές σας στην Υπηρεσία μας.
 • Έμμεσα από εσάς. Για παράδειγμα, από την παρατήρηση της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία μας.
 • Αυτόματα από εσάς. Για παράδειγμα, μέσω των cookies Εμείς ή η Υπηρεσία μας Οι πάροχοι ορίζονται στη Συσκευή σας καθώς πλοηγείστε στην Υπηρεσία μας.
 • Από παρόχους υπηρεσιών. Για παράδειγμα, τρίτοι προμηθευτές για παρακολούθηση και ανάλυση τη χρήση της Υπηρεσίας μας, τρίτων προμηθευτών για την επεξεργασία πληρωμών ή άλλων τρίτων προμηθευτών που χρησιμοποιούμε για να σας παρέχουμε την Υπηρεσία.

Χρήση προσωπικών πληροφοριών για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για «επαγγελματικούς σκοπούς» ή «εμπορικούς σκοπούς" (όπως ορίζεται στο CCPA), το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδείγματα:

 • Για να λειτουργήσουμε την Υπηρεσία μας και να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.
 • Για να σας παρέχουμε υποστήριξη και να απαντάμε στα ερωτήματά σας, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης και αντιμετωπίστε τις ανησυχίες σας και παρακολουθήστε και βελτιώστε την Υπηρεσία μας.
 • Για να εκπληρώσετε ή να ικανοποιήσετε τον λόγο που παρείχατε τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν μοιράζεστε το δικό σας στοιχεία επικοινωνίας για να κάνετε μια ερώτηση σχετικά με την Υπηρεσία μας, Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία για να απαντήσετε στο ερώτημά σας. Εάν παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία για να αγοράσετε ένα προϊόν ή υπηρεσία, Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας και να διευκολύνουμε την παράδοση.
 • Για να απαντήσετε σε αιτήματα επιβολής του νόμου και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή κυβερνητικούς κανονισμούς.
 • Όπως περιγράφεται σε εσάς κατά τη συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων ή όπως ορίζεται διαφορετικά στο CCPA.
 • Για εσωτερικούς διοικητικούς και ελεγκτικούς σκοπούς.
 • Για τον εντοπισμό περιστατικών ασφαλείας και την προστασία από κακόβουλα, παραπλανητικά, δόλια ή παράνομα δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης, όταν είναι απαραίτητο, της δίωξης των υπευθύνων για τέτοιες δραστηριότητες.

Λάβετε υπόψη ότι τα παραδείγματα που παρέχονται παραπάνω είναι ενδεικτικά και δεν προορίζονται να είναι εξαντλητικά. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων" Ενότητα.

Εάν αποφασίσουμε να συλλέξουμε πρόσθετες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών ή να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά Πληροφορίες που συλλέξαμε για ουσιαστικά διαφορετικούς, άσχετους ή ασυμβίβαστους σκοπούς ενημερώστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε και μπορεί να έχουμε χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες τα ακόλουθα κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς:

 • Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά
 • Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται στο καταστατικό για τα αρχεία πελατών της Καλιφόρνια (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Κατηγορία Δ: Εμπορικές πληροφορίες
 • Κατηγορία ΣΤ: Διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου

Λάβετε υπόψη ότι οι κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω είναι αυτές που ορίζονται στο CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών στην πραγματικότητα αποκαλύφθηκαν, αλλά αντικατοπτρίζει καλή τη πίστη μας από όσο γνωρίζουμε ότι ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες από το ισχύουσα κατηγορία μπορεί να είναι και μπορεί να έχει αποκαλυφθεί.

Όταν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες για επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό, εισάγουμε α συμβόλαιο που περιγράφει τον σκοπό και απαιτεί από τον παραλήπτη να κρατήσει και οι δύο αυτόν τον προσωπικό πληροφορίες εμπιστευτικές και να μην τις χρησιμοποιούν για κανένα σκοπό εκτός από την εκτέλεση της σύμβασης.

Πώληση Προσωπικών Πληροφοριών

Όπως ορίζεται στον CCPA, «πώληση» και «πώληση» σημαίνει πώληση, ενοικίαση, αποδέσμευση, αποκάλυψη, διάδοση, διάθεση, μεταφορά ή με άλλο τρόπο επικοινωνία προφορική, γραπτή ή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, τα προσωπικά στοιχεία ενός καταναλωτή από την επιχείρηση σε τρίτους για πολύτιμη εκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε λάβει κάποιου είδους όφελος σε αντάλλαγμα για κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών, αλλά όχι απαραίτητα χρηματικό όφελος.

Λάβετε υπόψη ότι οι κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω είναι αυτές που ορίζονται στο CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών στην πραγματικότητα πουλήθηκαν, αλλά αντικατοπτρίζει τη δική μας καλή τη πίστη, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες από την ισχύουσα κατηγορία μπορεί να είναι και μπορεί να έχει μοιραστεί για αξία σε αντάλλαγμα.

Μπορεί να πουλήσουμε και να έχουμε πουλήσει τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφορίες:

 • Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά
 • Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται στο καταστατικό για τα αρχεία πελατών της Καλιφόρνια (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Κατηγορία Δ: Εμπορικές πληροφορίες
 • Κατηγορία ΣΤ: Διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου

Κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία που προσδιορίζονται στις παραπάνω κατηγορίες με τα ακόλουθα κατηγορίες τρίτων:

 • Πάροχοι υπηρεσιών
 • Επεξεργαστές πληρωμών
 • Οι θυγατρικές μας
 • Οι επιχειρηματικοί μας εταίροι
 • Τρίτοι προμηθευτές στους οποίους εσείς ή οι αντιπρόσωποί σας μας εξουσιοδοτείτε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας πληροφορίες σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που Σας παρέχουμε

Πώληση Προσωπικών Στοιχείων Ανηλίκων κάτω των 16 ετών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 16 ετών μέσω μας Υπηρεσία, αν και ορισμένοι ιστότοποι τρίτων στους οποίους συνδέουμε ενδέχεται να το κάνουν. Αυτά τρίτων οι ιστότοποι έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτου και ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νομικούς κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου των παιδιών τους και να δίνουν οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ πληροφορίες σε άλλους ιστότοπους χωρίς την άδειά τους.

Δεν πουλάμε τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών Γνωρίζουμε πραγματικά ότι είναι λιγότερο από 16 χρόνια ηλικίας, εκτός εάν λάβουμε θετική εξουσιοδότηση (το "δικαίωμα συμμετοχής") από τον καταναλωτή που είναι μεταξύ 13 και 16 ετών ή ο γονέας ή ο κηδεμόνας ενός καταναλωτή κάτω των 13 ετών ηλίκίας. Οι καταναλωτές που συμμετέχουν στην πώληση προσωπικών πληροφοριών μπορούν να εξαιρεθούν από μελλοντικές πωλήσεις στο οποτεδήποτε. Για να ασκήσετε το δικαίωμα εξαίρεσης, Εσείς (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας) μπορείτε να υποβάλετε α ζητήστε μας επικοινωνώντας μαζί μας.

Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών (ή 16) μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας με επαρκείς λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να τα διαγράψουμε πληροφορίες.

Τα δικαιώματά σας βάσει του CCPA

Το CCPA παρέχει στους κατοίκους της Καλιφόρνια συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ειδοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ειδοποιηθείτε ποιες κατηγορίες Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται και οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα.
 • Το δικαίωμα υποβολής αιτήματος. Σύμφωνα με τον CCPA, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς αποκαλύπτουμε πληροφορίες σε εσάς σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση, την πώληση, την αποκάλυψη μας για επιχειρηματικούς σκοπούς και κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, θα το αποκαλύψουμε Εσείς:
  • Οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς
  • Οι κατηγορίες πηγών για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς
  • Ο επιχειρηματικός ή εμπορικός μας σκοπός για τη συλλογή ή την πώληση αυτών των προσωπικών πληροφοριών
  • Οι κατηγορίες τρίτων με τους οποίους μοιραζόμαστε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες
  • Τα συγκεκριμένα κομμάτια προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς
  • Εάν πουλήσαμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή αποκαλύψαμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μια επιχείρηση σκοπό, θα σας αποκαλύψουμε:
   • Οι κατηγορίες των κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που πωλήθηκαν
   • Οι κατηγορίες των κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που αποκαλύπτονται
 • Το δικαίωμα να πείτε όχι στην πώληση Προσωπικών Δεδομένων (opt-out). Έχετε το δικαίωμα να πείτε όχι στην πώληση Προσωπικών Δεδομένων. να μας κατευθύνετε να μην πουλήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Για να υποβάλετε ένα αίτημα εξαίρεσης, επικοινωνήστε Μας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, Θα διαγράψουμε (και θα κατευθύνουμε τους Παρόχους Υπηρεσιών μας να διαγράψουν) τα προσωπικά σας στοιχεία από το δικό μας αρχεία, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση. Ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας για διαγραφή εάν διατηρήσουμε το οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για εμάς ή τους παρόχους υπηρεσιών μας για να:
  • Ολοκληρώστε τη συναλλαγή για την οποία συλλέξαμε τα προσωπικά στοιχεία, παρέχετε ένα αγαθό ή υπηρεσία που ζητήσατε, προβείτε στις εύλογα αναμενόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της δικής μας συνεχιζόμενη επιχειρηματική σχέση μαζί σας ή με άλλον τρόπο να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας.
  • Εντοπίστε συμβάντα ασφαλείας, προστατέψτε από κακόβουλα, παραπλανητικά, δόλια ή παράνομα δραστηριότητα ή να διώξει τους υπεύθυνους για τέτοιες δραστηριότητες.
  • Εντοπίστε προϊόντα για να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε σφάλματα που βλάπτουν την υπάρχουσα προβλεπόμενη λειτουργικότητα.
  • Άσκηση της ελευθερίας του λόγου, διασφάλιση του δικαιώματος ενός άλλου καταναλωτή να ασκήσει την ελευθερία του λόγου του δικαιώματα ή να ασκήσει άλλο δικαίωμα που προβλέπει ο νόμος.
  • Συμμορφωθείτε με τον νόμο περί απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Καλιφόρνια (Cal. Penal Code § 1546 et. επ.).
  • Συμμετέχετε σε δημόσια ή με κριτές επιστημονική, ιστορική ή στατιστική έρευνα στο δημόσιο συμφέρον που τηρεί όλους τους άλλους ισχύοντες νόμους δεοντολογίας και απορρήτου, όταν η η διαγραφή πληροφοριών ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την έρευνα επίτευγμα, εάν έχετε δώσει προηγουμένως ενημερωμένη συγκατάθεση.
  • Ενεργοποιήστε αποκλειστικά εσωτερικές χρήσεις που ευθυγραμμίζονται εύλογα με τις προσδοκίες των καταναλωτών βάσει Η σχέση σας μαζί μας.
  • Συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση.
  • Κάντε άλλες εσωτερικές και νόμιμες χρήσεις αυτών των πληροφοριών που είναι συμβατές με το πλαίσιο στο οποίο το παρείχατε.
 • Το δικαίωμα να μην υφίστανται διακρίσεις. Έχετε το δικαίωμα να μην είστε υφίστανται διακρίσεις για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα του καταναλωτή σας, μεταξύ άλλων από:
  • Άρνηση αγαθών ή υπηρεσιών σε εσάς
  • Χρέωση διαφορετικών τιμών ή χρεώσεων για αγαθά ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκπτώσεων ή άλλα οφέλη ή επιβολή κυρώσεων
  • Παροχή διαφορετικού επιπέδου ή ποιότητας αγαθών ή υπηρεσιών σε εσάς
  • Υπόδειξη ότι θα λάβετε διαφορετική τιμή ή τιμή για αγαθά ή υπηρεσίες ή α διαφορετικού επιπέδου ή ποιότητας αγαθών ή υπηρεσιών

Άσκηση των Δικαιωμάτων Προστασίας Δεδομένων CCPA

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει του CCPA και εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, Εσείς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας:

 • Επισκεπτόμενοι αυτήν τη σελίδα στον ιστότοπό μας: https://habit-control.com
 • Στέλνοντας μας ένα email: info@habit-control.com

Μόνο εσείς ή ένα άτομο που είναι εγγεγραμμένο στον Υπουργό Εξωτερικών της Καλιφόρνια που εξουσιοδοτείτε να ενεργήσει εκ μέρους σας, μπορεί να υποβάλει ένα επαληθεύσιμο αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Το αίτημά σας προς εμάς πρέπει:

 • Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε εύλογα ότι είστε το άτομο για το οποίο Συλλέξαμε προσωπικά στοιχεία ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
 • Περιγράψτε το αίτημά σας με επαρκείς λεπτομέρειες που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε, να αξιολογήσουμε σωστά, και απαντήστε σε αυτό

Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες εάν δεν μπορούμε:

 • Επαληθεύστε την ταυτότητά σας ή την εξουσία σας για να υποβάλετε το αίτημα
 • Και επιβεβαιώστε ότι τα προσωπικά στοιχεία σχετίζονται με εσάς

Θα αποκαλύψουμε και θα παραδώσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες δωρεάν εντός 45 ημερών από τη λήψη Το επαληθεύσιμο αίτημά σας. Η χρονική περίοδος για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να παραταθεί μία φορά για επιπλέον 45 ημέρες όταν είναι ευλόγως απαραίτητο και με προηγούμενη ειδοποίηση.

Τυχόν αποκαλύψεις που παρέχουμε θα καλύπτουν μόνο την περίοδο 12 μηνών που προηγείται του επαληθεύσιμου αιτήματος παραλαβή.

Για αιτήματα φορητότητας δεδομένων, θα επιλέξουμε μια μορφή για την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμο και θα σας επιτρέψει να μεταδώσετε τις πληροφορίες από μια οντότητα σε άλλη οντότητα χωρίς εμπόδια.

Μην πωλείτε τα προσωπικά μου στοιχεία

Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την πώληση των προσωπικών σας στοιχείων. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώστε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή από εσάς, θα σταματήσουμε να πουλάμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Προς την ασκήστε το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε (για παράδειγμα, οι συνεργάτες μας στα analytics ή οι διαφημιστικοί μας) ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογία στην Υπηρεσία που πουλά προσωπικές πληροφορίες όπως ορίζεται από το νόμο CCPA. Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για διαφημιστικούς σκοπούς βάσει ενδιαφέροντος και Αυτές οι πιθανές πωλήσεις, όπως ορίζονται στη νομοθεσία CCPA, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τις οδηγίες παρακάτω.

Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε εξαίρεση αφορά συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ίσως χρειαστεί να εξαιρεθείτε από κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Δικτυακός τόπος

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημίσεων που είναι εξατομικευμένες όπως προβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών μας ακολουθώντας τις οδηγίες μας που παρουσιάζονται στην Υπηρεσία:

Η εξαίρεση θα τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή σας που είναι μοναδικό για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να εξαιρεθείτε. Εάν αλλάξετε προγράμματα περιήγησης ή διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησής σας, θα πρέπει να εξαιρεθείτε πάλι.

Κινητές συσκευές

Η κινητή συσκευή σας μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη χρήση πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμογές Χρησιμοποιείτε για την προβολή σας διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά σας:

 • "Εξαίρεση από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος" ή "Εξαίρεση από την εξατομίκευση διαφημίσεων" σε συσκευές Android
 • "Περιορισμός παρακολούθησης διαφημίσεων" σε συσκευές iOS

Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη συλλογή πληροφοριών τοποθεσίας από την κινητή συσκευή σας αλλάζοντας το προτιμήσεις στην κινητή συσκευή σας.

Παιδικό απόρρητο

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε κανέναν κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από οποιονδήποτε κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν γίνουμε γνωρίζουν ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από οποιονδήποτε κάτω των 13 ετών χωρίς επαλήθευση γονική συναίνεση, Λαμβάνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε αυτές τις πληροφορίες από τους διακομιστές μας.

Εάν πρέπει να βασιστούμε στη συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας και της χώρας σας απαιτεί τη συγκατάθεση ενός γονέα, Ενδέχεται να απαιτήσουμε τη συγκατάθεση του γονέα σας προτού συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτές οι πληροφορίες.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από Εμάς. Εάν κάνετε κλικ στο α σύνδεσμος τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές με ανάρτηση η νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή/και μιας εμφανούς ειδοποίησης για την Υπηρεσία μας, πριν από την αλλαγή να τεθεί σε ισχύ και να ενημερώσετε την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Αλλαγές σε αυτό Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Μέσω e-mail: info@habit-control.com

 • Επισκεπτόμενοι αυτήν τη σελίδα στον ιστότοπό μας: https://habit-control.com

 • Με αριθμό τηλεφώνου: 3109566374