Záhlaví stránky

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 4. března 2024

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování Vaše údaje, když používáte Službu, a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí ao tom, jak je to v souladu se zákonem chrání Tě.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte s shromažďování a používání informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byl vytvořen s pomocí Podmínky Generátor zásad ochrany osobních údajů zdroje.

Interpretace a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný níže podmínky. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda mají objevují se v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší službě nebo částem naší Služby.

 • Společnost (v tomto dokumentu označované buď jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“ Dohoda) odkazuje na Habit Control, 2 Redwood Track Trace, Ocala.

 • Cookies jsou malé soubory, které jsou umístěny ve vašem počítači, mobilním zařízení nebo jakékoli jiné zařízení prostřednictvím webové stránky obsahující podrobnosti o vaší historii procházení na této webové stránce mezi jeho mnoho použití.

 • Země odkazuje na: Spojené státy americké

 • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, a mobilní telefon nebo digitální tablet.

 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované resp identifikovatelná osoba.

 • Služba odkazuje na webovou stránku.

 • Poskytovatel služeb znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje na jménem Společnosti. Týká se to společností třetích stran nebo jednotlivců zaměstnaných společností Společnost usnadňovat Službu, poskytovat Službu jménem Společnosti, plnit služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze toho, jak se Služba používá.

 • Údaje o využití označují data shromažďovaná automaticky, buď generovaná používání Služby nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání a návštěva stránky).

 • Webové stránky odkazují na Ovládání návyků, přístupné z https://habit-control.com

 • Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost, popř jiná právnická osoba, jejímž jménem taková fyzická osoba ke Službě přistupuje nebo ji používá, as použitelný.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných dat

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje informace, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnují, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa

 • Jméno a příjmení

 • Telefonní číslo

 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město

 • Údaje o použití

Přístup k informacím o účtu
Formát e-mailu: example@mailserver.domain
Upravit informace o účtu
Formát e-mailu: example@mailserver.domain
Zobrazit všechny požadavky
Formát e-mailu: example@mailserver.domain
Smazat informace o účtu
Formát e-mailu: example@mailserver.domain

Údaje o použití

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které navštívíte, čas a datum Vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostiku data.

Když ke Službě přistupujete pomocí mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme shromažďovat určité informace automaticky, mimo jiné včetně typu mobilního zařízení, které používáte, vašeho mobilu jedinečné ID zařízení, IP adresa vašeho mobilního zařízení, váš mobilní operační systém, typ mobilní internetový prohlížeč, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když vy přistupovat ke Službě pomocí mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Technologie sledování a soubory cookie

Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování ke sledování aktivity v naší službě a obchodu určité informace. Používané technologie sledování jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledovat informace a zlepšovat a analyzovat naši službu. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Soubor cookie je malý soubor umístěný do vašeho zařízení. Vy může dát vašemu prohlížeči pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, naše Služba může používat soubory cookie.
 • Flash Cookies. Některé funkce naší služby mohou využívat místně uložené objekty (nebo Flash Cookies) ke shromažďování a ukládání informací o vašich preferencích nebo vaší aktivitě na našem webu Servis. Flash Cookies nejsou spravovány stejným nastavením prohlížeče jako nastavení používané pro Prohlížeč Soubory cookie. Další informace o tom, jak můžete odstranit soubory cookie Flash, si přečtěte „Kde mohu změnit nastavení pro zakázání nebo odstranění místních sdílených objektů?" dostupné na adrese https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Některé části naší služby a naše e-maily mohou obsahovat drobné elektronické soubory známé jako web beacons (také označované jako čisté gify, pixelové značky a jednopixelové gify), které společnosti umožňují například počítat uživatele, kteří je navštívili stránky nebo otevřel e-mail a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání popularita určité sekce a ověření integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašich osobních údajích počítače nebo mobilního zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace jsou odstraněny, jakmile vy zavřete webový prohlížeč. Více o cookies se můžete dozvědět na Web TermsFeed článek.

Používáme soubory cookie relace i trvalé soubory cookie pro účely uvedené níže:

 • Nezbytné / základní soubory cookie

  Typ: Soubory cookie relace

  Spravuje: Us

  Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro poskytování služeb dostupných prostřednictvím webové stránky a umožnit vám používat některé z jejích funkcí. Pomáhají při ověřování uživatelů a zabránit podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie služby, které máte požadované nelze poskytnout a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám je poskytli služby.

 • Zásady používání souborů cookie / Přijetí upozornění Soubory cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravuje: Us

  Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé přijali používání souborů cookie na webových stránkách.

 • Funkční soubory cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravuje: Us

  Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které učiníte při používání webové stránky, jako např zapamatování si přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zkušenost a vyhnout se tomu, abyste museli znovu zadávat své předvolby při každém použití webové stránky.

Pro více informací o souborech cookie, které používáme, a o vašich možnostech týkajících se souborů cookie navštivte naše Zásady používání souborů cookie nebo část o souborech cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Za účelem poskytování a údržby naší služby, včetně sledování používání našich služeb Servis.

 • Správa vašeho účtu: ke správě vaší registrace jako uživatele služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím Služby které máte k dispozici jako registrovaný uživatel.

 • Pro plnění smlouvy: vývoj, dodržování a uzavření kupní smlouvy na produkty, předměty nebo služby, které jste zakoupili, resp jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.

 • Kontaktování: Kontaktování e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jiným způsobem ekvivalentní formy elektronické komunikace, jako je push mobilní aplikace oznámení o aktualizacích nebo informativní sdělení související s funkcemi, produkty nebo smluvní služby, včetně aktualizací zabezpečení, je-li to nutné nebo přiměřené pro jejich realizaci.

 • Poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalších zboží, služby a akce, které nabízíme a které jsou podobné těm, které již máte zakoupené nebo dotazované, pokud jste se nerozhodli takové informace neobdržet.

 • Správa vašich požadavků: Účast a správa vašich požadavků na nás.

 • Pro převody podniků: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení a fúze, odprodej, restrukturalizace, reorganizace, zrušení nebo jiný prodej nebo převod některá nebo všechna naše aktiva, ať už jako nepřetržitý podnik nebo jako součást konkurzu, likvidace, nebo obdobné řízení, ve kterém jsou Osobní údaje, které máme o uživatelích našich služeb, mezi nimi převedený majetek.

 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít pro jiné účely, jako např analýza dat, identifikace trendů využití, stanovení efektivity naší propagace kampaně a hodnocení a zlepšování našich služeb, produktů, služeb, marketingu a vašeho Zkušenosti.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet se službou Poskytovatelé, aby sledovali a analyzovali používání naší služby, abychom vás kontaktovali.
 • Pro obchodní převody: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti nebo v průběhu jednání o jakékoli fúzi, prodeji majetku Společnosti, financování, popř akvizice celého našeho podniku nebo jeho části jiné společnosti.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, ve kterých v případě budeme požadovat, aby tyto přidružené společnosti dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společném podniku nebo jiné společnosti, které My kontroly nebo které jsou pod společnou kontrolou s námi.
 • S obchodními partnery: Vaše informace můžeme sdílet s naším podnikem partnerům, aby vám nabídli určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo s nimi jinak interagujete ve veřejných prostorách s ostatními uživateli, tyto informace mohou prohlížet všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuované venku.
 • S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme sdělit komukoli jinému účelu s Vaším souhlasem.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro stanovené účely v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v nezbytném rozsahu dodržovat naše zákonné povinnosti (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje, abychom vyhověli s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

Společnost bude také uchovávat údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o použití jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení zabezpečení resp pro zlepšení funkčnosti naší služby nebo jsme ze zákona povinni tato data uchovávat delší časové úseky.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše údaje včetně Osobních údajů jsou zpracovávány v provozovnách Společnosti a v jakákoli další místa, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování. Znamená to, že toto informace mohou být přenášeny – a udržovány na – počítačích umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jiné vládní jurisdikci, kde se mohou zákony na ochranu údajů lišit než ti z Tvé jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný odesláním takových informací představuje Váš souhlas s tímto převodem.

Společnost podnikne veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nedojde k žádnému přenosu Vašich osobních údajů organizaci nebo zemi, pokud nejsou zavedeny odpovídající kontroly včetně bezpečnosti vašich údajů a dalších osobních údajů.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud je Společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být Vaše osobní údaje přestoupil. Než budou vaše osobní údaje přeneseny a stanou se předmětem, upozorníme vás na jiné Zásady ochrany osobních údajů.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být Společnost povinna sdělit Vaše Osobní údaje, pokud vyžaduje to zákon nebo v reakci na oprávněné žádosti orgánů veřejné moci (např vládní agentura).

Další zákonné požadavky

Společnost může zpřístupnit Vaše osobní údaje v dobré víře, že je taková akce nezbytná na:

 • Dodržujte zákonnou povinnost
 • Chránit a bránit práva nebo majetek Společnosti
 • Předcházet nebo vyšetřovat možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou
 • Chraňte osobní bezpečnost Uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Chraňte se před právní odpovědností

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet, nebo způsob elektronického ukládání je 100% bezpečný. Zatímco se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnostní.

Soukromí dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 13 let. Osobně vědomě neshromažďujeme identifikační údaje od kohokoli mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a vy jste si vědomi toho, že Vaše dítě nám poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás prosím. Pokud se staneme si vědomi toho, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlas rodičů, podnikáme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Pokud se potřebujeme spoléhat na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich údajů a vaší země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním vyžadovat souhlas vašeho rodiče ty informace.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na a odkaz na třetí stranu, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám to doporučujeme přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O případných změnách vás budeme informovat zveřejněním nové Zásady ochrany osobních údajů na této stránce.

Před změnou vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu a/nebo nápadného oznámení v naší službě vstoupí v platnost a aktualizujte datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám. Změny v tomto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

 • Emailem: info@habit-control.com

 • Návštěvou této stránky na našem webu: https://habit-control.com

 • Podle telefonního čísla: 3109566374